1. Uczniowie
  2. Nauczyciele
  3. Rodzice
  4. Pedagog
  5. Świetlica
  6. Biblioteka
  7. Pawłów
  8. SKO
  9. Akcje
  10. Sport
  11. e-Dziennik
 

BIBLIOTEKA

 

INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

 

 

Poniedziałek

1030 - 1215

1230  - 1315
Wtorek

850 - 1020  

1030 - 1215  

Środa

1030 - 1220

Czwartek

800 - 1130  

1230 - 1410  

Piątek

800 - 1020  

 

W bibliotece szkolnej naszej szkoły działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Do dyspozycji użytkowników przeznaczono cztery stanowiska komputerowe ze stałym dostępem do Internetu oraz wielofunkcyjne urządzenie sieciowe (drukarka, skaner, kopiarka). Centrum Multimedialne szkoła otrzymała w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest ułatwienie indywidualnego zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej przez Internet, zwiększenie potencjału edukacyjnego biblioteki oraz podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez wykorzystanie technologii informacyjnej w oświacie. Użytkownicy ICIM mają ponadto możliwość skorzystania z programów multimedialnych takich jak: encyklopedia, słownik, atlas świata. Szczegółowe informacje i zasady korzystania określa Regulamin ICIM znajdujący się w bibliotece szkolnej. ICIM dostępne jest dla uczniów i nauczycieli (także absolwentów szkoły i rodziców) w godzinach pracy biblioteki.


Informator o szkołach ponadgimnazjalnych
Ciekawe strony dla uczniów