1. Uczniowie
  2. Nauczyciele
  3. Rodzice
  4. Pedagog
  5. Świetlica
  6. Biblioteka
  7. Pawłów
  8. SKO
  9. Akcje
  10. Sport
  11. e-Dziennik

 

 

Najlepsi uczniowie w I semestrze roku szkolnego 2017/2018:

 

 

1. Julia Burszczan – kl. IV – 5,0

2. Ewa Łuczko – kl. IV – 5,45

3. Szymon Piskorz- kl. IV- 5,36

4. Emil Sadura- kl. IV – 5,9

5. Miłosz Sadowski – kl. IV – 5,09

6. Katarzyna Król – kl. IV – 5,09

7. Roksana Iwaniuk – kl. IV – 5,0

8. Klaudia Biela – kl. V- 5,27

9. Magdalena Mucha – kl. V – 5,27

10. Joanna Raszyńska – kl. V – 5,18

11. Zuzanna Żołnacz – kl. V – 5,27

12. Paweł Sadowski – kl. VI – 5,18

13. Oliwia Staszczak – kl. VI – 5,0

14. Daria Olejnik – kl. III Gim. – 5,5

 

Średnie ocen, frekwencjaGRATULACJE DLA NASZYCH PRYMUSÓW!!!