1. Uczniowie
  2. Nauczyciele
  3. Rodzice
  4. Pedagog
  5. Świetlica
  6. Biblioteka
  7. Pawłów
  8. SKO
  9. Akcje
  10. Sport
  11. e-Dziennik
 

 NAUCZYCIELE

 


"...Szacunek oddany klasie nauczycielskiej jest miarą oświaty narodu,
bo im więcej naród jest oświecony,
tym wyżej ceni tych, którzy mu światło przynoszą"
[ Eliza Orzeszkowa]

Dyrektor: Dorota Jaszczuk

GEOGRAFIA

Ewa Krzywicka

HISTORIA

Ewa Krzywicka

WOS

Ewa Krzywicka

J. POLSKI

Dorota Jaszczuk

Magdalena Boruchalska

Małgorzata Mazurek

J. NIEMIECKI Magdalena Ciechomska

J. ANGIELSKI

Monika Krępacka-Głownia

Ewelina Aleksandrowska-Rokita

MATEMATYKA Joanna Zduńczuk
Iwona Korzeniewska

NAUCZANIE ZINTEGROWANE

Elżbieta Rudzik

Elżbieta Prokopiuk

BIOLOGIA

Dorota Maziarczuk

CHEMIA

Dorota Maziarczuk

ZAJĘCIA TECHNICZNE

Wiesław Ćwikła
INFORMATYKA Wiesław Ćwikła

Kamil Góra

RELIGIA

ks. kan. Wiktor Łopuch

Joanna Herman

W-F

Bogumiła Kalińska

Kamil Góra

WDŻR

Bogumiła Kalińska

MUZYKA

Marek Pukas

PLASTYKA

Marek Pukas

BIBLIOTEKA

Magdalena Boruchalska

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Magdalena Ciechomska
Monika Filipczuk
ZAJĘCIA REWALIDACYJNE  

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Ewelina Aleksandrowska-Rokita

URLOP Agata Skwara