1. Uczniowie
  2. Nauczyciele
  3. Rodzice
  4. Pedagog
  5. Świetlica
  6. Biblioteka
  7. Pawłów
  8. SKO
  9. Akcje
  10. Sport
  11. e-Dziennik

KALENDARZ 

NA ROK SZKOLNY 2018/ 2019

 

 

 

 

Lp.

Wydarzenia, zadania

Terminy

Odpowiedzialni za realizację

I.

Uroczystości szkolne

1.

Inauguracja roku szkolnego

3.09.2018r.

 

Dyrektor

2.

Dzień Edukacji Narodowej, Ślubowanie kl. I

12.10.2018r.

M. Mazurek

E. Rudzik

3.

Dzień Papieski

16.10.2018r.

J. Herman

4.

Święto Niepodległości

 

8.11.2018r.

E. Krzywicka

5.

Szkolna Wigilia

Jasełka

Herody

21.12.2018r.

E. Prokopiuk

M. Ciechomska

I. Korzeniewska

J. Herman

6.

Dzień Samorządności –

Powitanie wiosny

21.03.2019r.

E. Prokopiuk

7.

Światowy Dzień Ziemi

 

D. Krupa

D. Maziarczuk

I. Korzeniewska

8.

68 Rocznica Pacyfikacji Pawłowa i  Pawłowskie Biegi Ekologiczne o Puchar Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny „Pamięć, Sprawność, Radość”

26.04.2019r.

J. Herman

B. Kalińska

K. Góra

9.

Konstytucja 3 Maja

6.05.2019r.

E. Krzywicka

E. Aleksandrowska- Rokita

10.

Dzień Europejski

 

M. Krępacka- Głownia

M. Ciechomska

 

11.

Piknik Rodzinny

 

31.05.2019r.

E. Prokopiuk

E. Rudzik

M. Ciechomska

M. Filipczuk

 

12.

Dzień sportu szkolnego

31.05.2019r.

B. Kalińska

K. Góra

13.

Zakończenie roku szkolnego

2017/2018

 

 

21.06.2019r.

M. Krępacka- Głownia

B. Kalińska

II.

Organizacja roku szkolnego

1.

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

 

03.09.2018

 

 

2.

Koniec I semestru

 

31.01.2019r.

 

3.

Koniec II semestru

21.06.2019r.

 

4.

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2018r. – 1.01.2019r.

 

5.

Ferie zimowe

11-24.02.2019r.

 

6.

Wiosenna przerwa świąteczna

18-23.04.2019r.

 

7.

Zakończenie roku szkolnego

2017/2018

21.06.2019r.

 

III.

Posiedzenia Rady Pedagogicznej

1.

Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej

31.01.2019r.

21.06.2019r.

p. D. Jaszczuk

2.

Organizacyjne posiedzenia RP

Wg potrzeb

p. D. Jaszczuk

3.

Śródsemestralne posiedzenia RP

26.11.2018r.

5.04.2019r.

p. D. Jaszczuk

4.

Klasyfikacyjne posiedzenia RP

25.01.2019r.

14.06.2019r.

p. D. Jaszczuk

5.

Szkoleniowe Rady Pedagogiczne

wg Planu Nadzoru Pedagogicznego

Wg planu WDN

p. D. Jaszczuk

IV.

Spotkania z rodzicami

1.

Spotkanie z Radą Rodziców

Co miesiąc

p. D. Jaszczuk

2.

Wywiadówki ogólnoszkolne

IX, XI, I, IV

Dyrektor

i nauczyciele

3.

Spotkania indywidualne

z nauczycielami

 

 

W pierwsze wtorki miesiąca

n- le

V.

Konkursy

1.

Konkursy organizowane przez KO w Lublinie

Zgłaszane przez n- li

Dyrektor

2.

Konkursy wewnętrzne:

 

- „Moja miejscowość”- plastyczny

 

- „Moja Ojczyzna”

 

- Ortograficzny

 

- Olimpiada sportowa kl. I-II

 

- Konkurs fotograficzny

 „Osobliwości przyrody”

 

- Konkurs recytatorski

 

- Konkurs przyrodniczy

 

- Konkurs pięknego czytania

 

- Konkurs historyczny

 

- Konkurs czytelniczy dla klas I i II SP

 

 

- Konkurs recytatorski utworów Jana Kochanowskiego

 

- „Word Master”- konkurs znajomości słownictwa z j.angielskiego

 

- VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia- konkurs matematyczny dla uczniów szkoły podstawowej

 

- Konkurs biologiczny dla kl. VIII i III Gim.

 

- Konkurs recytatorski utworów patriotycznych

 

 

- Konkurs o tematyce profilaktycznej

- Konkurs geograficzny

 

- Konkurs matematyczny

 

Organizowane przez n- li

 

E Prokopiuk

 

 

M. Filipczuk

 

M. Mazurek

 

E. Rudzik

 

 

D. Krupa

 

 

E. Rudzik

 

D. Krupa

 

E. Rudzik

 

 

E. Krzywicka

 

Biblioteka

 

 

 

M. Boruchalska

 

 

 

E. Aleksandrowska- Rokita

M. Krępacka- Głownia

 

 

 

J. Zduńczuk

 

 

 

 

 

D. Maziarczuk

 

 

M. Boruchalska

J. Herman

I. Korzeniewska

 

J. Zduńczuk

 

E. Krzywicka

 

I. Korzeniewska

 

n- le

 

E. Prokopiuk

 

 

M. Filipczuk

 

M. Mazurek

 

E. Rudzik

 

 

D. Krupa

 

 

E. Rudzik

 

D. Krupa

 

E. Rudzik

 

 

E. Krzywicka

 

M. Boruchalska

J. Herman

I. Korzeniewska

 

M. Boruchalska

 

 

 

E. Aleksandrowska- Rokita

M. Krępacka- Głownia

 

 

 

J. Zduńczuk

 

 

 

 

 

D. Maziarczuk

 

 

M. Boruchalska

J. Herman

I. Korzeniewska

 

J. Zduńczuk

 

E.Krzywicka

 

I. Korzeniewska

VI.

Szkolne imprezy kulturalno- rozrywkowe

1.

Andrzejki

30.11.2018r.

M. Boruchalska

I. Korzeniewska

E. Aleksandrowska- Rokita

2.

Choinka szkolna

9.02.2019r.

M. Krępacka- Głownia

B. Kalińska

3.

Dzień Babci i Dziadka

18.01.2019r.

E. Prokopiuk

M. Ciechomska

E. Rudzik

M. Filipczuk

4.

Jarmark Pawłowski

 

 

 

4.08.2019r.

M. Mazurek

VII.

Egzaminy zewnętrzne

2.

Egzamin gimnazjalny część humanistyczna

10.04.2019r.

Dyrektor

3.

Egzamin gimnazjalny część

Matematyczno- przyrodnicza

11.04.2019r

Dyrektor

4.

Egzamin gimnazjalny z języka obcego

12.04.2019r.

 

Dyrektor

5.

Egzamin ósmoklasisty

Język polski

15.04.2019r.

 

 

Egzamin ósmoklasisty

matematyka

16.04.2019r.

 

 

Egzamin ósmoklasisty

Język obcy nowożytny

17.04.2019r.

 

VIII.

Spotkania statutowych zespołów nauczycielskich

1.

Zespół wychowawczy kl. 0- III

IX, XI, I, IV, VI

p. M. Ciechomska

p. M. Filipczuk

2.

Zespół wychowawczy kl. IV- VIII i III gimnazjum

IX, XI, I, IV, VI

p. M. Krępacka Głownia

p. B. Kalińska

3.

Zespoły Oddziałów

IX, XI, I, IV, VI

Wychowawcy klas

4.

Spotkanie dyrektora szkoły z Samorządem Uczniowskim

Październik,

Wg potrzeb

Dyrektor, opiekunowie SU

 

 

Kalendarz Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Pawłowie jest dokumentem otwartym tzn. mogą być podejmowane inne przedsięwzięcia i działania dostosowane do potrzeb i oczekiwań uczniów, nauczycieli, rodziców oraz instytucji  i organizacji wspierających działalność statutową Szkoły Podstawowej w Pawłowie.

Kalendarz Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Pawłowie został zatwierdzony do realizacji Uchwałą Nr  12/2018  Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Pawłowie

 z dnia 13 września 2018r.