1. Uczniowie
  2. Nauczyciele
  3. Rodzice
  4. Pedagog
  5. Świetlica
  6. Biblioteka
  7. Pawłów
  8. SKO
  9. Akcje
  10. Sport
  11. e-Dziennik
 

RADA RODZICÓW

 

 

RADA RODZICÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W PAWŁOWIE

 

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

 

1.      PANI MARZENA LIŚKIEWICZ- PRZEWODNICZĄCA

 

2.      PAN SŁAWOMIR ŻOŁNACZ – ZASTĘPCA

 

3.      PANI MAGDA RASZYŃSKA - SKARBNIK