1. Uczniowie
  2. Nauczyciele
  3. Rodzice
  4. Pedagog
  5. Świetlica
  6. Biblioteka
  7. Pawłów
  8. SKO
  9. Akcje
  10. Sport
  11. e-Dziennik

Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego, pierwszej klasy szkoły podstawowej i gimnazjum Zespołu Szkół w Pawłowie oraz  Szkoły Filialnej w Krasnem.

<<pobierz>>

Terminy składania odpowiednich dokumentów, czyli zgłoszenia lub wniosku przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego lub punktu przedszkolnego- od 1 kwietnia do 30 czerwca. Ogłoszenie wyników rekrutacji – 7 lipca. (Wniosek - zał. Nr1 regulaminu)

Terminy składania odpowiednich dokumentów, czyli zgłoszenia lub wniosku dla klasy pierwszej szkoły podstawowej - od 1 kwietnia do 30 czerwca. Ogłoszenie wyników rekrutacji – 7 lipca. (Wniosek - zał. Nr1 regulaminu)

Terminy składania odpowiednich dokumentów, czyli zgłoszenia lub wniosku dla klasy pierwszej gimnazjum- od 1 kwietnia do 30 maja. Składanie dokumentów, o których mowa w pkt 8 – do 27 lipca. Ogłoszenie wyników rekrutacji – 27 lipca. (Wniosek - zał. Nr1 regulaminu)